Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Tuyệt Thế Cao Thủ

Tuyệt Thế Cao Thủ

Tuyệt Thế Cao ThủLính đánh thuê vương trần dương trở về đô thị, chỉ vì bảo hộ chiến hữu nữ thần muội muội. Phồn hoa đô thị, trần dương như cá gặp nước, tiêu dao tự tại. Thả xem một thế hệ binh vương như thế nào dùng thiết quyền cùng trí tuệ đánh hạ một mảnh thương nghiệp đế quốc…… Dục hiểu biết bốn đế càng nhiều chuyện xưa, thỉnh WeChat công chúng hào tìm tòi Thiên Đạo minh.


Truyện Hay Khác :

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên
Chưởng Gia Thương Nữ Ở Điền Viên
Huyền Môn Đệ Nhất Thầy Tướng
Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không Xứng Ii

Không Xứng Ii Quyển sách b...