Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Trở Lại Đại Đường Đương Hoàng Đế

Trở Lại Đại Đường Đương Hoàng Đế

Trở Lại Đại Đường Đương Hoàng ĐếĐây là một cái thời đại tốt đẹp nhất, danh thần, võ tướng như mây. Đây cũng là một cái thời đại không xong nhất, chư quốc chinh chiến, thảo phạt không dứt. Xuyên qua tới đường dục trở thành Đường Quốc phế Thái Tử, đối mặt cường địch, hắn làm phát minh, kiến quân đội, thế muốn bước lên đế vị, nhất thống thiên hạ. Đem sở hữu cường địch đều đạp lên dưới chân.


Truyện Hay Khác :

Thần Y Đế Hoàng: Lầm Chọc Tà Vương Cửu Thiên Tuế
Hứa Ngươi Một Đời Sao Trời
Quốc Dân Ảnh Đế Yêu Thầm Ta
Nguyên Tôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không Xứng Ii

Không Xứng Ii Quyển sách b...