Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Nông Phu Hung Mãnh

Nông Phu Hung Mãnh

Nông Phu Hung MãnhXuyên qua thành một cái nông phu?

không thành vấn đề, rốt cuộc anh hùng không hỏi xuất thân.

huống chi ta còn có thể thấy thuộc tính lan, bắt đầu liền có một cái bàn tay vàng là thật hương a.

nhưng là từ từ, giống như nơi nào có điểm không đúng.

lĩnh chủ đại nhân lấy ra tới đó là cái gì?

chỉ thấy bạch quang chợt lóe, lại có một cái nông phu khiêng cái cuốc ngu si xuất hiện……


Truyện Hay Khác :

Trở Lại Đại Đường Đương Hoàng Đế
Cái Này Địa Cầu Có Điểm Hung
Cẩm Tú Điền Viên: Nông Môn Tức Phụ Thực Kiêu Ngạo
Tiên Giới Đệ Nhất Bá Vương Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không Xứng Ii

Không Xứng Ii Quyển sách b...