Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Tạo Hóa Thần Cung

Tạo Hóa Thần Cung

Tạo Hóa Thần Cung【 huyền huyễn sảng văn, toàn dân truy đọc! 】 địa cầu trạch nam hồn xuyên dị thế, lĩnh ngộ vô thượng thần công, một đường nghiền áp.

khai Linh Hải, ngưng long mạch, kết mà đan, hóa thiên anh……

chư thiên vạn giới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

=========================================================

PS: Ổn định đổi mới, hoan nghênh cất chứa! Thư hữu đàn: 555101423


Truyện Hay Khác :

Bất Lương Thái Tử Phi: Công Chúa Manh Manh Đát
Kiếm Kiếm Siêu Thần
Triệu Hoán Vạn Giới Chi Thần Lời Nói Đế Hoàng
Vô Địch Thần Tế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không Xứng Ii

Không Xứng Ii Quyển sách b...