Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Nông Thôn Diệu Thủ Tiểu Tiên Y

Nông Thôn Diệu Thủ Tiểu Tiên Y

Nông Thôn Diệu Thủ Tiểu Tiên YTốt nghiệp đại học sinh thảm bị bạn gái vứt bỏ, lại ngoài ý muốn đạt được vô thượng tu tiên truyền thừa, từ đây một đường hát vang tiến mạnh, đi hướng nhân sinh nhất đỉnh! Ngươi có bệnh tim? Không có việc gì, ta này có một quả đơn giản hoá bản tiên đan, ăn lập tức sinh long hoạt hổ! Mỹ nữ thân thể không thoải mái? Cái này cũng không có việc gì, ta có tiên gia mát xa thủ pháp, tay đến bệnh trừ còn có thể mỹ dung dưỡng nhan! Có thể đánh nhau, sẽ chữa bệnh! Chuyên nghiệp ấm giường một vạn năm, vẫn luôn bị bắt chước, chưa bao giờ bị siêu việt!


Truyện Hay Khác :

Họa Mãn Điền Viên
Siêu Thần Phế Tế
Thần Thoại Vùng Cấm
Đại Mộng Chủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không Xứng Ii

Không Xứng Ii Quyển sách b...