Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Thông U Đại Thánh

Thông U Đại Thánh

Thông U Đại ThánhQuỷ bí giang hồ, yêu dị tần ra, triều đình hủ bại, võ lâm thế gia, quần hùng cũng khởi.

đây là một cái không có thần phật thế giới

võ đạo, thuật pháp, huyền tu, thần thông…………

cố thành với u ám trung buông xuống, san bằng này phân loạn thế gian.

"Nếu thế giới này không có thần phật, ta đây, đó là thần phật!"

mỹ nhân hoạ bì khó họa cốt, trong miếu yêu tăng nuôi Tu La.

chốn đào nguyên nội tâm hoảng hoảng sợ, Hắc Sơn Lão Yêu chiếm u minh.

ta kêu cố thành, thành tin thành.

VIP đàn: 63751643 tiến đàn nghiệm chứng fans giá trị ( 3000 trở lên, đi vào bột men ti giá trị chụp hình )

bình thường đàn: 460351422, 125313474


Truyện Hay Khác :

Truy Quân Lộ Xa Xôi
Người Ở Rể
Gia Có Yêu Vương
Gả Cho Mỏng Tiên Sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không Xứng Ii

Không Xứng Ii Quyển sách b...