Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Thần Y Tiểu Nông Dân

Thần Y Tiểu Nông Dân

Thần Y Tiểu Nông DânNgười mang khởi chết hoàn hồn y thuật binh vương chu du xuất ngũ trở lại nông thôn, làm gieo trồng, lộng du lịch, đem một cái thôn hoang vắng kiến thành mỗi người hướng tới thế ngoại đào nguyên.

lấy tổ truyền 《 Thần Nông y kinh 》, trị bệnh nan y, liệu trăm độc. "Mỹ nữ, ta xem ngươi thân có ngoan tật, ngươi trừ bỏ quần áo, ta cho ngươi thi cái châm?"


Truyện Hay Khác :

Nãi Ba Dị Giới Nhà Ăn
Mỹ Nữ Tổng Tài Bộ Đội Đặc Chủng Vương
Mạnh Nhất Thấu Thị
1 Hào Tiểu Tiên Thê: Mộ Thiếu, Tới Thân Thân!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không Xứng Ii

Không Xứng Ii Quyển sách b...