Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Bá Thiên Long Đế

Bá Thiên Long Đế

Bá Thiên Long ĐếThiếu niên nhân phế huyết tư chất nhận hết trào phúng, một sớm thức tỉnh chí tôn huyết mạch, tiềm long phi thiên! Từ đây thiên tài cường giả, võ đạo ngón tay cái tất cả đều cúi đầu, cửu thiên thập địa vì này chấn động! Ngưng tụ chí tôn đạo thể, thành tựu vô thượng thần uy! Một lóng tay xuyên thủng vị diện, nhất kiếm trảm nứt ngân hà, một niệm cắn nuốt sao trời, chấp chưởng đại đạo vĩnh hằng!


Truyện Hay Khác :

Hôn Sau Bỗng Nhiên Được Sủng Ái
Hoa Khai Khi Ngươi Không Ở
Luân Hồi Đại Kiếp Nạn Chủ
Gia Có Vương Phi Sơ Trưởng Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không Xứng Ii

Không Xứng Ii Quyển sách b...