Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Nhất Cuồng Bỏ Thiếu

Nhất Cuồng Bỏ Thiếu

Nhất Cuồng Bỏ ThiếuHắn là hào môn bỏ thiếu, cũng là Long Môn chi chủ.

hắn là đối thủ hận thấu xương máu lạnh hỗn đản, cũng là vô số thiếu nữ trong lòng hoàn mỹ nam nhi.

hắn là dám với cùng thế giới mặt âm u các thế lực lớn liều mạng kẻ điên, cũng là trọng tình trọng nghĩa "Ngốc tử".

báng hắn, nhẹ hắn, nhục hắn, khinh hắn, lừa người của hắn, đều bị hắn thực lực vả mặt, hắn lấy một khang nhiệt huyết sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích.

hắn, chính là tô hạo.


Truyện Hay Khác :

Vùng Cấm Chi Hồ
Ta Ngộ Tính Hảo Đến Bạo
Tà Mị Lão Công, Dùng Sức Truy
Thần Thoại Vùng Cấm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không Xứng Ii

Không Xứng Ii Quyển sách b...