Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Đô Thị Vô Địch Y Tiên

Đô Thị Vô Địch Y Tiên

Đô Thị Vô Địch Y TiênBất tử y tiên mạc phàm, luyện chế thần đan là lúc, chịu khổ phản bội, thân tử đạo tiêu, lại ngoài ý muốn trọng sinh.

đời trước, hắn tôn thiên lý, hành chính nghĩa, lại chịu khổ phản bội.

này một đời, hắn một thế hệ y tiên, chỉ hỏi bản tâm không xong thiên, khoái ý sát thượng Cửu Trọng Thiên!


Truyện Hay Khác :

Nông Phu Hung Mãnh
Mạnh Nhất Đồ Long Hệ Thống
Nhu Tình Muôn Vàn, Thủ Tịch Thủ Trưởng Không Thể Trêu Vào
Tiên Tôn Làm Khó

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không Xứng Ii

Không Xứng Ii Quyển sách b...